Przygotowują praktycznie do prowadzenia negocjacjach, udziału w spotkaniach biznesowych oraz wystąpień publicznych.

Umożliwiają nabycie następujących umiejętności językowych:

  • praktycznej umiejętności prowadzenia negocjacji w języku rosyjskim

  • praktycznej umiejętności poprawnej komunikacji koniecznej do prowadzenia rozmów podczas spotkań biznesowych

  • praktycznego stosowania struktur leksykalnych i gramatycznych podczas formalnych spotkań biznesowych i negocjacji

  • prawidłowej wymowy wyrazów, zwrotów i zdań

     

Pomożemy w przygotowaniu tekstów wystąpień publicznych, dostosowania formy oraz używanego słownictwa przygotowywanego przemówienia, tak aby jego treść była zrozumiała dla odbiorców.

 

Praca z lektorem zapewni prawidłowy sposób prezentowania zagadnień, właściwą komunikację wykorzystującą znajomość konwencji obowiązujących w zakresie formalnego języka mówionego.

 

Sposób prezentowania zagadnień, ich myślowa konstrukcja będą mieścić się w ogólnie przyjętych standardach.

Center LBS Sp. z o.o., ul. Smolna 13/9 ,00-375 Warszawa

KRAZ 12096

Kontakt telefoniczny w godzinach 8.00 -18.00

Numer telefonu: 514065989

NIP 5252615413

Regon 361299835