Наше предложение

Poszukujemy firm podwykonawczych, które podejmą się świadczenia usług w Niemczech w zakresie budownictwa i robót elektrycznych, wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych, robórw szczególności w zakresie:
- rozbiórki i burzenia obiektów budowlanych,
- przygotowania terenu pod budowę,
- wykonania instalacji elektrycznych, oświetleniowych, internetowych,
- wykonania instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, klimatyzacyjnych,
- tynkowania,
- stolarki,
- posadzkarstwa, tapetowania, oblicowania ścian,  
- prac stolarskich, hydraulicznych i glazurniczych,
- malowania i szklenia,
- innych robót budowlanych wykończeniowych,
- konstrukcji i pokryć dachowych,
- czyszczenia nowych budynków po zakończeniu budowania,
-czyszczenia zewnętrznych ścian budynków za pomocą pary wodnej. piaskowania i podobnych metod,
- zakładania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych,
- osuszania budynków
- budowy odkrytych basenów kąpielowych


Jak również w zakresie instalowania w budynkach i budowlach
- dźwigów osobowych i towarowych, schodów ruchomych, włączając naprawy i konserwacje,
- dźwigów automatycznych oraz obrotowych,
- instalacji odgromowych,
- podciśnieniowych systemów czyszczących,
- instalacji termicznych, akustycznych i przeciwwstrząsowych.


Prosimy o przesyłanie:
- danych podmiotu,
- danych osoby do kontaktu,
- opisu zakresu działalności,
- opisu doświadczenie (zwięzły, konkretny, przedstawiony w punktach opis z określeniem zakresu wykonanych prac, terminów, zaangażowania kadrowego, wartości zleceń zgodnych zawartymi umowami),
- referencji,
- opisu posiadanego zaplecza kadrowego (pracującego na rzecz podmiotu lub współpracującego z podmiotem),
- opisu posiadanego zaplecza technicznego,
- innych informacje.

Przed podpisaniem umowy wymagane dodatkowe informacje i dokumenty, w szczególności:
- Zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą zobowiązań wobec ZUS i US,
- Zaświadczenie z Rejestru Dłużników

Wymagane jest również posiadanie środków finansowych  zapewniających płynność realizacji zlecenia.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

 

 

Center LBS Sp. z o.o., ul. Smolna 13/9 ,00-375 Warszawa

KRAZ 12096

Kontakt telefoniczny w godzinach 8.00 -18.00

Numer telefonu: 514065989

NIP 5252615413

Regon 361299835